Vraag je Investeerdersvergunning aan,
Vandaag.

Investeren in Caribisch Nederland

Investeerders vergunningen

Onze Investor Permit oplossingen bieden toegang tot een van de meest gewilde nationaliteiten ter wereld, Nederlands staatsburgerschap. Connect The Market biedt een unieke one-stop-shop ervaring voor leden van de Capital Group familie, met de beste (internationale) professionele dienstverleners in het Nederlandse Koninkrijk.

Connect The Market biedt kant-en-klare oplossingen voor het complexe proces van investeerdersvergunningen. Wij bieden onze klanten een compleet raamwerk dat alle vereisten en stappen voor het aanvraagproces in kaart brengt en bieden volledige ondersteuning op het gebied van immigratie, geschikte (vastgoed)investeringen, notarisdiensten, verzekeringen, bank- en trustoplossingen.

Investor Permit Programma

Caribisch Nederland biedt een unieke kans voor investeerders om een verblijfsvergunning te krijgen in het Nederlands Koninkrijk. Het Nederlandse Koninkrijk bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het Nederlandse Koninkrijk is lid van de Europese Unie en het Schengengebied. Het Nederlandse Koninkrijk biedt een unieke mogelijkheid voor investeerders om een verblijfsvergunning te krijgen in het Nederlandse Koninkrijk. Het Nederlandse Koninkrijk bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het Nederlandse Koninkrijk is lid van de Europese Unie en het Schengengebied..

Drie jaar permit programma

Dit investeerdersvergunningsprogramma biedt een verblijfsvergunning van drie jaar en vereist een minimale investering van ten minste USD 280.000 in onroerend goed of een (eigen) onderneming. Na drie jaar kan de verblijfsvergunning worden verlengd als nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.

Vijf jaar permit programma

Dit investeerdersvergunningsprogramma biedt een verblijfsvergunning van vijf jaar en vereist een minimale investering van ten minste USD 420.000 in onroerend goed of een (eigen) onderneming. Na vijf jaar kan de investeerdersvergunning worden verlengd als nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan. Op dat moment komt de investeerder in aanmerking voor het Nederlanderschap en het paspoort waarmee de investeerder een EU-burger wordt die (met het Nederlandse paspoort visumvrij kan reizen naar 156 landen, waaronder onder andere de Schengenlanden, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk).

Onbeperkte permit programma

Dit investeerdersvergunningsprogramma biedt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en vereist een minimale investering van ten minste USD 838.000 in onroerend goed of een (eigen) onderneming. Na vijf jaar komt de investeerder in aanmerking voor het Nederlanderschap en het paspoort waarmee de investeerder een EU-burger wordt die (met het Nederlandse paspoort visumvrij kan reizen naar 156 landen waaronder onder andere de Schengenlanden, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk).

Vereisten

Vanaf 2014 heeft de regering van Curacao de Richtlijnen Investeerdersvergunning 2014 uitgegeven in een poging om directe buitenlandse investeringen te verhogen. Hiermee opende Curaçao een toegangspoort voor vermogende investeerders om een verblijfsvergunning te krijgen op Curaçao en na vijf jaar in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap (EU).

Om in aanmerking te komen voor de verblijfsvergunning, moet de investeerder bewijzen dat hij of zij:

Over voldoende middelen beschikt om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de investering
Geen strafblad heeft
In het bezit is van een particuliere ziektekostenverzekering; en
Officiële documenten kan laten zien dat de investeerder een zakelijke investering van ten minste USD 280.000 heeft gedaan of van plan is te doen

Naast de belangrijkste kwalificaties voor een investeerdersvergunning, zoals vastgesteld door de overheid, voeren we een verplichte due diligence uit om te voldoen aan de strenge internationale regelgeving voor banken en trusts. De investeerder moet onder andere het volgende kunnen overleggen::

Een door de klant ingevulde en ondertekende Source of Funds-verklaring (inclusief hoe en waar de door de investeerder verdiende fondsen worden geïnvesteerd en van welke rekening ze worden gestuurd)
Een leesbare, gekleurde kopie van de belangrijkste pagina's van het paspoort van de klanten en een ander identificatiebewijs van de UBO's, gelegaliseerd door een notaris of afgegeven voor eensluidend afschrift door een partner van een top 4 Belasting-/Auditkantoor
Een originele bankreferentiebrief van de klant, niet ouder dan 3 maanden, geadresseerd aan onze Trust Preferred partner en met vermelding van de integriteit en goede zakelijke reputatie van de UBO
Een gewaarmerkte kopie van de energierekening op naam van de ondertekenaars en I-banking gebruikers als bewijs van adres