Moet u uw hypotheek opnieuw afsluiten op Curacao, St. Maarten, Aruba of Bonaire? Dit zijn de voor- en nadelen van herfinanciering.

Een hypotheeklening is verreweg de grootste financiële verplichting voor de meeste mensen over de hele wereld. Een geringe vermindering op de voorwaarde van deze hypotheekverplichting, kan tot serieuze besparingen leiden. Met een herfinanciering kunt u overstappen op een hypotheek die aantrekkelijker is dan uw huidige hypotheek. In dit artikel bespreken we wanneer u een herfinanciering op Curaçao,Aruba, St. Maarten of Bonaire moet overwegen en welke voor- en nadelen daarbij komen kijken.

Wanneer moet ik een herfinanciering overwegen?

Dit is een vraag die u alleen kunt beantwoorden, omdat uw situatie uniek is aan een ieder. Hieronder zetten we vijf items uiteen waarom u wel of niet oversluiten van uw huidige hypotheek dient te overwegen. Later in dit artikel komen deze items uitgebreid aan bod.

  Wanneer moet ik een herfinanciering overwegen?

 1. U wilt een betere rente
 2. De waarde van uw huis is gestegen
 3. U wilt meer lenen
 4. U wilt uw maandelijkse betalingen verlagen
 5.  U denkt dat de marktrente zal stijgen

Wanneer kan ik beter bij mijn huidige hypotheekverstrekker blijven?

 1. Uw huidige hypotheeklening is gering
 2. De waarde van uw huis is gedaald
 3. De boete voor vervroegde aflossing is te hoog
 4. Uw financiële situatie is onzeker
 5.  U hebt een slechte kredietgeschiedenis

Wat zijn de voor- en nadelen van het oversluiten van uw hypotheek?

Als u een herfinanciering overweegt, dient u de voor- en nadelen tegen elkaar af te zetten. De voordelen moeten namelijk opwegen tegen de kosten hiervan.

Voordelen waarmee u te maken kunt krijgen bij een herfinanciering zijn:

 1. De mogelijkheid om tegen een lagere rente te lenen als u denkt dat u teveel rentekosten betaalt op uw huidige hypotheek. Houd er rekening mee dat zelfs een kleine verlaging van de rentetarieven een aanzienlijk verschil kan maken op uw maandelijkse kosten en dus een flinke besparing op termijn;
 2. De mogelijkheid om het eigen vermogen van uw huis te gebruiken voor het lenen van extra geld;
 3.  Verlagen van uw maandlasten door over te stappen op een hypotheek die past bij uw financiële situatie.

Kosten die op u af kunnen komen bij het oversluiten van uw hypotheek zijn:

 1.  Een nieuwe hypotheekverstrekker kan administratiekosten in rekening brengen;
 2. Mogelijk maakt u kosten voor een nieuwe taxatie van uw huis;
 3. Er zijn notariskosten verbonden voor de overdracht van de hypotheekakte aan de nieuwe hypotheekverstrekker;
 4. Afhankelijk van uw huidige hypotheekafspraken kan uw bestaande hypotheekverstrekker ook een vergoeding in rekening brengen als u uw hypotheek vervroegd afbetaald. Dit wordt vaak een ‘boete voor vervroegde aflossing’ genoemd en kan een herfinanciering veel minder aantrekkelijk maken.

Overweeg een herfinanciering bij Connect The Market

Met Connect The Market kunt u gemakkelijk beoordelen of een herfinanciering van uw hypotheek de moeite waard is. Alle bovengenoemde kosten worden voor u opgesomd en uitgesplitst, geen onaangename verrassingen. Aangezien het gebruik van Connect The Market gratis is, waarom vult u niet online een eenvoudige aanvraag in en bekijk hoeveel u kunt besparen over de looptijd van uw hypotheek? U krijgt binnen 2 werkdagen de beste deal van het eiland. Ontdek in één duidelijk overzicht hoeveel uw besparing bedraagt en op basis daarvan kunt u een informatieve beslissing nemen. Geen probleem als u de deal niet aanneemt, het is toch gratis en vrijblijvend.

Case study Curacao - wanneer moet ik een oversluiting overwegen?

Wanneer moet ik een herfinanciering overwegen?

 1. U wilt een betere rente. De meeste kredietverstrekkers op Curaçao verstrekken alleen hypotheekleningen op basis van annuïteitenstructuur. Dit houdt in: vaste maandelijkse betalingen waarbij een groter deel van de rentelasten in de eerste jaren verschuift naar een groter deel aflossing in latere jaren. Een verlaging van 50 basispunten (0.50%) op uw huidige rentetarief kan u al een aanzienlijke besparing opleveren over de volledige looptijd van uw hypotheek. Ter illustratie; als uw hypotheek ANG 300.000 is met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 5.50%, dan komt een hypotheek tegen dezelfde voorwaarden maar met een renteverlaging tot 5.00% uit op een besparing van meer dan ANG 26.500 over de looptijd van uw hypotheeklening. Dit bespaart u bijna ANG 90, - per maand. Houd er rekening mee dat dit om een brutobedrag gaat; de rentekosten zijn namelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen op Curaçao.
 2. De waarde van uw huis is gestegen. De Loan-To-Value (LTV) ratio zal aanzienlijk lager zijn; de relatie van uw hypotheeklening ten opzichte van de waarde van de woning is verbeterd. Het risico van de hypotheekverstrekker wordt daardoor beperkt, wat kan leiden tot een lagere rente op uw hypotheeklening.
 3. U wilt meer lenen. Door het eigen vermogen in uw huis te benutten door over te sluiten naar een nieuwe hypotheekverstrekker, kunt u mogelijk goedkoop geld lenen. Maar vergeet niet om rekening te houden met alle kosten om te zien of het echt goedkoper is dan andere vormen van lenen. De meest algemeen aanvaarde redenen om geld te lenen zijn woningverbeteringen en het afbetalen van andere schulden.
 4. U wilt uw maandelijkse betalingen verlagen. Een manier is om de looptijd van de hypotheek te verlengen. Sommige geldschieters op Curaçao bieden u de mogelijkheid om de hypotheeklening terug te betalen tot de leeftijd van 70 jaar. Verlenging van de terugbetalingsperiode leidt tot lagere maandelijkse betalingen. Houd er echter rekening mee dat de totale rentekosten over de verlengde looptijd hoger zullen zijn.
 5. U denkt dat de marktrente zal stijgen. Hypotheekverstrekkers op Curaçao hanteren doorgaans een rentevaste periode van 5 jaar. Na deze periode kunnen zij eventuele toekomstige renteverhogingen doorbelasten op u in de hypotheekvoorwaarden. Stijgende rentetarieven verhogen uw hyptheekkosten.

Wanneer kan ik beter bij mijn huidige hypotheekverstrekker blijven?

 1. Uw huidige hypotheeklening is te klein. Zodra uw hypotheeklening onder een bepaald bedrag valt - rond ANG 125.000 - is het misschien niet de moeite waard om over te stappen naar een andere hypotheekverstrekker, simpelweg omdat het onwaarschijnlijk is dat besparingen kunnen worden gerealiseerd. Hoe kleiner uw hypotheek, hoe groter het effect van eventuele kosten die u moet betalen. Vaak is het dan beter om op de 'hogere' rente te blijven van uw huidige hypotheekverstrekker.
 2. De waarde van uw huis is gedaald. Mogelijk had u een eigen bijdrage van 5% tot 10% toen u uw huis kocht, waarbij u de resterende 95% tot 90% van de waarde van het huis leende. Maar nu is de waarde van uw huis gedaald en is het bedrag dat u verschuldigd bent relatief groter geworden. In sommige gevallen heeft u mogelijk een negatief eigen vermogen, waarbij uw schuld hoger is dan de waarde van het onroerend goed. Het enige dat u dan kunt doen, is bij uw huidige hypotheekverstrekker blijven en wachten tot de prijzen weer stijgen.
 3. De boete voor vervroegde aflossing is te hoog. Op Curaçao is het minder waarschijnlijk dat in uw hypotheekovereenkomst een boete is opgenomen bij vervroegde aflossingen. Echter, meer en meer hypotheekverstrekkers richten zo'n dergelijke boete clausule in nieuwe overeenkomsten. Vraag uw hypotheekverstrekker of er een boete is voor vervroegd aflossen en zo ja, hoe hoog dit bedrag is. Als een boete voor vervroegde aflossing te veel zou kosten om uzelf uit uw huidige deal te bevrijden, is het wellicht verstandig om niet te herfinancieren.
 4. Uw financiële situatie is onzeker. Hypotheekverstrekkers vragen om bewijsstukken zoals salarisstroken, arbeidsovereenkomsten en recente bankafschriften als u in loondienst bent. Wanneer u een bedrijf bezit, worden financiële jaarrekeningen en financiële prognoses opgevraagd om uw huidige financiële situatie te beoordelen. Door recente gebeurtenis met betrekking tot de pandemie heeft de financiële omstandigheden van veel mensen snel veranderd. In de huidige situatie is het mogelijk dat uw financiële positie is veranderd sinds u uw huidige hypotheek heeft afgesloten. Dit betekent dat u misschien beter kunt blijven bij uw huidige hypotheekverstrekker.
 5. U hebt een slechte kredietgeschiedenis. Kredietverstrekkers willen inzicht krijgen in al uw andere schulden. Ze checken dit doorgaans bij de Curacao Credit Agency of er voldaan is aan betalingsverplichtingen in het verleden. Bij een 'red flag' kan dit mogelijk desinteresse opwekken van een nieuwe hypotheekverstrekker.

Relevante Q&A

 1. Moet ik een bedrag storten om mijn hypotheeklening te kunnen herfinancieren? U hoeft over het algemeen geen aanbetaling te doen bij het herfinancieren van uw hypotheek, maar er zijn een aantal kosten die u waarschijnlijk maakt wanneer u overstapt naar een nieuwe hypotheekverstrekker. Deze kosten kunnen worden geactiveerd in de hypotheeklening, waardoor u ze niet zelf uit eigen zak te betalen.
 2. Welke Loan-To-Value wordt door hypotheekverstrekkers op Curacao, Aruba, St. Maarten of Bonaire gevraagd bij herfinanciering? Als het gaat om herfinanciering, is de algemene vuistregel om 20% eigen vermogen in de waarde van het onroerend goed te hebben. Dit betekent dat 80% van de marktwaarde van het onroerend goed kan worden geherfinancierd. Maar dit is ook afhankelijk van de looptijd van de hypotheeklening en uw inkomen.
 3. Is het duur om een ​​hypotheek te herfinancieren? Zoals hierboven geschetst, kan een oversluiting duur zijn, maar deze kosten kunnen worden geactiveerd in de nieuwe hypotheeklening als u herfinanciert voor een lening met een lagere rente. Bij herfinanciering aan een nieuwe hypotheekverstrekker worden extra kosten in rekening gebracht, waaronder: notariskosten voor de overdracht van de hypotheekakte, oversluitkosten bij een nieuwe hypotheekverstrekker en eventueel een opzegvergoeding bij uw huidige hypotheekverstrekker. Connect The Market geeft u de mogelijkheid om toestemming te geven om uw huidige hypotheekverstrekker te contacten en om dus deze kosten te minimaliseren.
 4.  Hoeveel kan een herfinanciering mij opleveren? Om erachter te komen wat uw maandelijkse hypotheekkosten kunnen zijn en hoeveel u kunt besparen door herfinanciering, kunt u eenvoudig online een aanvraag indienen bij Connect The Market.
 5. Hoe weet ik wanneer ik mijn hypotheek moet herfinancieren? Zoals in dit artikel wordt besproken, kunt u uw hypotheek om verschillende redenen herfinancieren. Bijvoorbeeld als u uw hypotheekrentetarief wilt verlagen, als u niet tevreden bent met uw huidige kredietverstrekker, schulden wilt consolideren, een huisrenovatie wilt financieren, of om een ​​grote aankoop (zoals een auto) tegen een relatieve 'lagere' rente te financieren.


Hypotheekcalculators om u te helpen uw nieuwe hypotheek te begrijpen

Available Products

Hoeveel kan ik lenen?

Ontdek hoeveel u kunt lenen voordat u op zoek gaat naar uw nieuwe huis. Ontdek wat wij u kunnen lenen en wat uw maandelijkse aflossingen kunnen zijn.

Rekenhulp voor leencapaciteit

Maandelijks een vast bedrag uitgeven aan een hypothecaire lening?

Heb je een maandelijks budget in gedachten om uit te geven aan een hypothecaire lening? Gebruik onze betaalbaarheidscalculator om erachter te komen hoeveel je kunt lenen.

Bereken uw vaste aflossing


Hypotheekcalculators om u te helpen uw huidige hypotheek te beheren

Available Products

Verandering in rentevoet?

Wat is de impact als de rente op uw hypotheeklening verandert? Gebruik onze rentewijzigingscalculator om de impact te bekijken.

Rekenmachine voor renteverandering

Hypotheek eerder aflossen?

Wil je je huidige hypotheek eerder aflossen? Gebruik onze overbelastingscalculator om te zien hoeveel u kunt besparen door ofwel extra maandelijkse betalingen te doen of een bedrag ineens te betalen aan uw aflossingshypotheek.

Hypotheek vervroegd aflossen Calculator

Maandelijkse aflossingen verlagen?

Wil je je maandelijkse hypotheekbedrag verlagen door een bedrag ineens te betalen op je huidige hypotheeklening? Gebruik onze aflossingscalculator om te zien hoeveel u elke maand kunt besparen.

Aflossing verminderen Calculator