Dit artikel beschrijft de compliance behoefte van de financiele sector op Curaçao en Sint Maarten.

Compliance vereiste financiële dienstensector

De financiële instellingen die hun producten en diensten aanbieden via Connect The Market hebben een reeks compliance-eisen die zijn vastgesteld door hun respectieve lokale regelgevende instanties. Via Connect The Market zijn deze vereisten gestroomlijnd met als doel om het ongemak voor de eindgebruiker te minimaliseren.

Afhankelijk van het product of de dienst omvatten de nalevingsvereisten zoals vastgesteld door de toezichthouder omvatten:

  • KYC checks. Ook bekend als 'Know Your Customer'; zijn verplichte controles van de persoon die een product of dienst aanvraagt. In alle gevallen moeten klanten een identiteitsbewijs overleggen dat vervolgens wordt gecontroleerd op echtheid en geldigheid (niet verlopen). Deze controles kunnen ter plaatse worden uitgevoerd of via gespecialiseerde online tools zoals 'World Check', 'Van Dijk', 'Shufti Pro' en andere. Het paspoort of identiteitsbewijs wordt gecontroleerd aan de hand van een groot aantal internationale zwarte lijsten en andere databases om er zeker van te zijn dat het individu betrouwbaar is.
  • AML checks. Ook bekend als 'Anti Money Laundry'; zijn verplichte controles van de persoon of entiteit die een aanvraag indient voor een product of dienst in de financiële sector. Net als bij KYC-controles wordt een reeks databases gebruikt om na te gaan of iemand banden heeft met geldwitwasserij en terrorisme.
  • Bewijs van adres checks. Assisteer de financiële instelling bij het vergelijken van het officiële adres van de persoon of entiteit die een product of dienst aanvraagt. Vereiste documentatie is vaak een recente energierekening, een rekeningafschrift van de bank of een ander document dat het adres van de klant bewijst.
  • Bronnen van het vermogen checks. Onderzoek hoe het vermogen van het individu of de entiteit tot stand is gekomen. Voorbeelden zijn het algemene inkomen over een periode, de verkoop van een bedrijf, een erfenisbetaling enz.

De bovengenoemde controles zijn een verplicht onderdeel van elk onboardingproces in de financiële dienstverleningssector. Hoewel de reden voor deze controles is om zowel financiële instellingen als de personen of entiteiten die financiële producten aanvragen te beschermen, is het proces tijdrovend en vaak frustrerend voor alle betrokken partijen.

GDPR

GDPR staat voor General Data Protection Regulation, een verordening die op 25 mei 2018 in de Europese Unie (EU) is geïmplementeerd om de privacybescherming voor EU-burgers te verbeteren.

GDPR verving de gegevensbeschermingsrichtlijn uit 1995 en is bedoeld om individuen meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens en om de regelgeving voor internationale bedrijven te vereenvoudigen. De verordening is van toepassing op alle EU-lidstaten en op alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken van personen die in de EU wonen, ongeacht de locatie van het bedrijf. Niet-naleving kan leiden tot hoge boetes.

De GDPR heeft betrekking op verschillende aspecten van persoonlijke gegevens, waaronder het verzamelen, opslaan, overdragen en gebruiken ervan. De GDPR schrijft voor dat organisaties ervoor moeten zorgen dat persoonlijke gegevens legaal en onder strikte voorwaarden worden verzameld en dat degenen die deze gegevens verzamelen en beheren verplicht zijn om deze gegevens te beschermen tegen misbruik en uitbuiting en om de rechten van gegevenseigenaren te respecteren.

Hoewel de Nederlandse Cariben buiten de directe GDPR-vereisten vallen, houdt Connect The Market zichzelf en partnerinstellingen aan de hoogste normen voor gegevensbescherming.

Wat betekent dit voor jou?

  • Het Connect The Market platform biedt een online toegangspoort tot consumenten en financiële instellingen in Caribisch Nederland met als doel hen samen te brengen in een veilige, beveiligde en compliant omgeving. Uw informatie, inclusief persoonlijke en financiële gegevens, wordt rechtstreeks opgeslagen op de servers van financiële partnerinstellingen.


Hypotheekcalculators om u te helpen uw nieuwe hypotheek te begrijpen

Available Products

Hoeveel kan ik lenen?

Ontdek hoeveel u kunt lenen voordat u op zoek gaat naar uw nieuwe huis. Ontdek wat wij u kunnen lenen en wat uw maandelijkse aflossingen kunnen zijn.

Rekenhulp voor leencapaciteit

Maandelijks een vast bedrag uitgeven aan een hypothecaire lening?

Heb je een maandelijks budget in gedachten om uit te geven aan een hypothecaire lening? Gebruik onze betaalbaarheidscalculator om erachter te komen hoeveel je kunt lenen.

Bereken uw vaste aflossing


Hypotheekcalculators om u te helpen uw huidige hypotheek te beheren

Available Products

Verandering in rentevoet?

Wat is de impact als de rente op uw hypotheeklening verandert? Gebruik onze rentewijzigingscalculator om de impact te bekijken.

Rekenmachine voor renteverandering

Hypotheek eerder aflossen?

Wil je je huidige hypotheek eerder aflossen? Gebruik onze overbelastingscalculator om te zien hoeveel u kunt besparen door ofwel extra maandelijkse betalingen te doen of een bedrag ineens te betalen aan uw aflossingshypotheek.

Hypotheek vervroegd aflossen Calculator

Maandelijkse aflossingen verlagen?

Wil je je maandelijkse hypotheekbedrag verlagen door een bedrag ineens te betalen op je huidige hypotheeklening? Gebruik onze aflossingscalculator om te zien hoeveel u elke maand kunt besparen.

Aflossing verminderen Calculator