Dit artikel beschrijft de spelers die het regelgevend kader van de financiële sector op Curaçao en Sint Maarten waarborgen.

Central Bank of Curacao & St. Maarten (CBCS)

De belangrijkste doelstellingen van de Centrale Bank zijn het handhaven van de externe stabiliteit van de Nederlandse Antilliaanse gulden (NAf.) en het bevorderen van het efficiënt functioneren van het financiële stelsel in de landen Curaçao en Sint Maarten. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de Bank als toezichthouder veelvuldig teruggegrepen naar kredietbeheersingsmaatregelen en/of het wijzigen van de discontovoet. De functies van de Bank, expliciet samengevat in het Bankstatuut, zijn;

  • De Centrale Bank is de enige instelling die wettelijk bevoegd is om papiergeld uit te geven in de landen Curaçao en Sint Maarten. De Bank is ook belast met de circulatie van munten.
  • De Centrale Bank houdt toezicht op bancaire en andere kredietinstellingen om primair de stabiliteit, integriteit, efficiëntie, veiligheid en soliditeit van de financiële sectoren van de landen Curaçao en Sint Maarten in het algemeen te bevorderen en om de belangen van de depositohouders en andere crediteuren van de bancaire en andere kredietinstellingen in het bijzonder te waarborgen.
  • De Centrale Bank beheert de deviezenreserves van de Nederlandse Antillen, waaronder het reguleren van het betalingsverkeer tussen ingezetenen en niet-ingezetenen van de landen Curaçao en Sint Maarten.
  • De Centrale Bank treedt op als de schatkistbewaarder van de overheid door betalingen van en aan het publiek te ontvangen en uit te voeren via de rekeningen van de belastingdienst bij de Centrale Bank.

Om de onafhankelijke positie van de Centrale Bank ten opzichte van de regering te versterken, beperkt het 'Bank Charter' de monetaire financiering van begrotingstekorten tot 10% van de inkomsten van de centrale overheid in het voorgaande jaar. Deze beperking moet worden gezien in de context van een overtrekkingsfaciliteit om liquiditeitstekorten van de overheidssector op te vangen die het gevolg zijn van seizoensgebonden schommelingen in de overheidsinkomsten.

FTAC

Wat is de Fair-Trade Authority Curaçao?

  • De Fair-Trade Authority Curaçao (FTAC) is een door de overheid gesteunde instelling die functioneert als de onafhankelijke mededingingsautoriteit op het eiland. De FTAC beschermt vrije en onvervalste concurrentie op de markt. Dit betekent dat de concurrentie tussen bedrijven niet wordt belemmerd, beperkt of verstoord en dat nieuwkomers zonder onnodige obstakels de markt kunnen betreden.
  • Waarom is de FTAC nodig? In een concurrerende markt moeten bedrijven hun uiterste best doen om aan de wensen van consumenten te voldoen (de consument is koning). Dit leidt tot lagere prijzen, meer keuze, hogere kwaliteit en nieuwe innovatieve producten en diensten voor consumenten. Consumenten profiteren hier dus van. Aan de andere kant profiteren bedrijven ook van de nieuwe concurrentieregels. In het kader van de Landsverordening inzake mededinging is de FTAC opgericht om toezicht te houden op de regels voor vrije en onvervalste mededinging en deze zo nodig te handhaven. De nieuwe regels van de Landsverordening inzake mededinging zijn vanaf 1 september 2017 van toepassing. De FTAC zal optreden tegen bedrijven die de concurrentie belemmeren, beperken of verstoren.


Hypotheekcalculators om u te helpen uw nieuwe hypotheek te begrijpen

Available Products

Hoeveel kan ik lenen?

Ontdek hoeveel u kunt lenen voordat u op zoek gaat naar uw nieuwe huis. Ontdek wat wij u kunnen lenen en wat uw maandelijkse aflossingen kunnen zijn.

Rekenhulp voor leencapaciteit

Maandelijks een vast bedrag uitgeven aan een hypothecaire lening?

Heb je een maandelijks budget in gedachten om uit te geven aan een hypothecaire lening? Gebruik onze betaalbaarheidscalculator om erachter te komen hoeveel je kunt lenen.

Bereken uw vaste aflossing


Hypotheekcalculators om u te helpen uw huidige hypotheek te beheren

Available Products

Verandering in rentevoet?

Wat is de impact als de rente op uw hypotheeklening verandert? Gebruik onze rentewijzigingscalculator om de impact te bekijken.

Rekenmachine voor renteverandering

Hypotheek eerder aflossen?

Wil je je huidige hypotheek eerder aflossen? Gebruik onze overbelastingscalculator om te zien hoeveel u kunt besparen door ofwel extra maandelijkse betalingen te doen of een bedrag ineens te betalen aan uw aflossingshypotheek.

Hypotheek vervroegd aflossen Calculator

Maandelijkse aflossingen verlagen?

Wil je je maandelijkse hypotheekbedrag verlagen door een bedrag ineens te betalen op je huidige hypotheeklening? Gebruik onze aflossingscalculator om te zien hoeveel u elke maand kunt besparen.

Aflossing verminderen Calculator